Vaše výsledky hledání

Makléři

Makléř pochází z německého der Makler, to zas z holandského Makeler, které souvisí s německým Macher, tedy ve významu „ten, kdo věc dělá“.

Právní postavení burzovního makléře (brokera) stanoví v České republice Zákon č. 256/2004 SB. o podnikání na kapitálovém trhu.

Makléř musí mít příslušné oprávnění, makléřskou licenci, jejíž podmínkou je dnes úspěšné složení makléřské zkoušky.

  • Makléř se stranami, v jejichž zájmu jedná, uzavírá smlouvu o zastoupení, podle obchodního zákoníku.
  • Je pak povinen dbát zájmu svého zákazníka,
  • jedná na účet a riziko
    • komitenta, svým jménem,
    • mandanta, jeho jménem,
  • ručí za škody, které svým jednáním způsobil,
  • a má právo na smluvně stanovenou odměnu (provizi) a na úhradu nákladů spojenou s činností, podle ustanoveni smlouvy.

Význam činnosti makléře spočívá v tom, že má pro daný regulovaný obor udělenu licenci. Účelem licence je garantovat alespoň minimální nutnou úroveň potřebných znalostí, například práva a povinnosti. Licence uděluje a kontrolu a dohled nad nimi mají buď oborové organizace nebo přímo ČNB. Tyto organizace pak také vedou registry oprávněných osob.